donderdag 13 oktober 2016
Helaas heeft de BOB (Bond van handelaren in Oude Boeken) gemeend de uitreiking van BBB 2016 voorlopig te moeten annuleren.

Er zijn eenvoudigweg te weinig bijdragen (nu 14) om van een serieuze prijsuitreiking te kunnen spreken. Waar verleden jaar een competitie met 38 leuke inzendingen plaatshad en een fraaie door Jelmer Jespers ontworpen gelegenheidsuitgave kon worden gepresenteerd, valt zo’n uitreiking, gezien de geringe deelnamebereidheid dit maal, niet voldoende serieus te nemen. Helaas!

Ondanks de nodige inspanningen te hebben gedaan realiseert de BOB zich dat de campagne om mensen warm te krijgen niet voldoende van de grond is gekomen. De bond ziet echter nog wel enige mogelijkheden om de prijs in een later stadium alsnog uit te reiken en gaat onderzoeken of en hoe dit kan worden bereikt. De BOB roept daarom op tot het insturen van ideeën die dit doel kunnen dienen. Ook staat de BOB in principe open voor andere partijen, als die zouden willen participeren.
  
Met welgemeende excuses voor de gang van zaken zover, en in de hoop op beterschap,

Namens de Bond van handelaren in Oude Boeken,

Vincent van de Vrede (voorzitter BOB) & Michel de Vries (initiator BBB)

maandag 11 juli 2016


Nieuwe editie Best Beschreven Boeken

Doe mee aan Best Beschreven Boeken, de prijs voor de beste beschrijving van een vergeten boek. Een boek dat op de vuilnisbelt van de geschiedenis dreigt terecht te komen. Maar dat daar door een goede beschrijving gered wordt!

De Bond van handelaren in Oude Boeken (BOB) stelt voor de tweede maal een prijs ter beschikking voor de beste beschrijving van  bijna vergeten boeken. De winnaars 1, 2 en 3 worden zondag 23 oktober 2016 bekend gemaakt. De jury bestaat dit jaar uit Lisa Kuitert, Ewoud Sanders, Sander Bink en Garrelt Verhoeven. Het feestelijke gebeuren is op zondag 23 oktober en valt samen met de BOB-antiquarenbeurs, in De Hallen, Amsterdam-West.

Ben je antiquaar, verzamelaar, liefhebber? Stuur dan een boekbeschrijving in van circa 400 woorden. Vóór 1 oktober aanstaande. Waarom verdient jouw boek een plek in de galerij van Best Beschreven Boeken? Zie onder de spelregels. Ook dit jaar wordt een speciale uitgave van de mooiste beschrijvingen gemaakt.

De uitreiking van Best Beschreven boeken is in de Belcampozaal van De Hallen. Je bent van harte uitgenodigd bij de uitreiking aanwezig te zijn. Als je meedoet zal je daar, ter plekke, een uitgave te ontvangen. Het voorprogramma, binnenkort volgt de agenda, begint om 14.00 uur.

De prijs voor het best beschreven boek wordt om ongeveer 14.30 uur uitgereikt.

Inzendingen sturen naar: bestbeschrevenboeken@gmail.com of per post naar Michel de Vries, Pelsterstraat 27-29 9711KH Groningen.

Spelregels Best Beschreven Boeken 2016

* Best Beschreven Boeken is een prijs voor een boekuitgave in de brede zin. Het door jou beschreven boek kan een antiquarisch werk zijn, maar ook een hedendaagse uitgave. Nieuwe boeken zijn uitgesloten van deelname.
* De winnaar van Best Beschreven Boeken ontvangt 250 euro. Deze wordt ter beschikking gesteld door de BOB. De tweede- en derde prijs winnaars ontvangen 100 en 50 euro.
* U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de receptie en prijsuitreiking in de Hallen, op 23 oktober.
* Stuur in vóór 1 oktober aanstaande.
*De beschrijving kan uit maximaal 400 woorden bestaan.
* De fysieke beschrijving valt buiten het 400 woorden bestek. Vermeld dus eerst de auteur, de titel, jaar van uitgave en door wie en waar, de band of bind/verzamelwijze, aantal pagina’s, welke illustratoren en wat verder nog belangrijk kan zijn.
* Op zich staande schoon-, zeldzaam- of bijzonderheid van een boek wegen niet mee bij het jurybesluit.
* Wel belangrijk is de plaatsing in tijd en plaats, de kundigheid van de beschrijfwijzen. En natuurlijk de overtuiging van de persoonlijke voorkeur het boek te willen redden.
* De juryleden bepalen de winnaar op basis van eigen afweging die zij wereldkundig maken.
* De inzending bij voorkeur per email aanleveren.
* Een foto of scan meesturen wordt zeer gewaardeerd.
* De jury is onpartijdig, mag niet zelf meedoen en ontvangt inzendingen geanonimiseerd.
* De jury bestaat uit Lisa Kuitert (hoogleraar boekwetenschappen aan de UvA), Ewoud Sanders (taalhistoricus en journalist) en Sander Bink (blogger rond1900.nl).
* Ook dit jaar wordt een uitgave gemaakt met daarin veel, zo niet alle bijdragen voor BBB.
* De agenda voor het programma staat binnenkort op de site. Like ons ook op Facebook!dinsdag 18 augustus 2015Best Beschreven Boeken 2015

In 2015 won Sander Bink de eerste prijs van Best Beschreven Boeken met zijn beschrijving van het boek 'Jean Lefort: Een greep uit het Parijsche leven'. Onderstaand leest u de opzet van de prijs uit 2015.

Best Beschreven Boeken is een prijs voor de beste beschrijving van een haast vergeten, miskend en dus een veronachtzaamd boek. De Bond van handelaren in Oude Boeken (BOB) loofde in 2015 een prijs uit voor de beste beschrijving van zo'n boekuitgave. De winnaar werd op zondag 15 november bekend gemaakt in de Amsterdamse Hallen met als motto: Plaats een haast vergeten boek op een voetstuk en laat daarbij je kennis, humor en geestdrift spreken!

Best Beschreven Boeken roept jou op om een beschrijving in te sturen van een haast vergeten, kennelijk triviaal en dus veronachtzaamd boek dat niettemin voor jou van veel betekenis is. 
Welk boek wil, nee móet jij aan een dreigende vergetelheid ontrukken?

Misschien realiseerde je je op een gegeven moment bijvoorbeeld wat de Wehkampgids voorjaar/zomer 1988 voor je betekende. Onder aan de pagina vind je nog een aantal voorbeelden.

Ben je antiquaar, verzamelaar, lezer of anderszins boekliefhebber? Stuur dan een beschrijving in van circa 400 woorden, en wel vóór 27 oktober aanstaande. Hierin geef je aan waarom juist jouw uitgave een plek moet verdienen in de galerij van Best Beschreven Boeken. Je inzending moet de jury zodanig overtuigen dat een willekeurige lezer het boek, op basis van je beschrijving, direct zou willen omarmen en mee naar huis nemen om het te gaan lezen.

De uitreiking van Best Beschreven Boeken vindt plaats op zondag 15 november aanstaande tijdens de BOB boekenbeurs in De Hallen, Amsterdam. De beurs begint om 10 uur en er doen meer dan 30 antiquarische boekhandelaren aan mee. De beurs staat in het teken van De Week van het Oude Boek.De beste en leukste beschrijving van een aan de vergetelheid ontrukt boek, ontvangt een geldbedrag van De Bond van handelaren in Oude Boeken (BOB). Een deskundige jury, waarin Inger Leemans (hoogleraar cultuurgeschiedenis en directeur van de Graduate School of Humanities van de VU), Lisa Kuitert (hoogleraar boekwetenschappen aan de UvA) en Ewoud Sanders zitting hebben, beoordeelt de inzendingen. De winnaar wordt op passende wijze gehuldigd.

Om ca. 13.00 uur opent Michel de Vries in de Belcampo-zaal het Programma van het Oude Boek. Om 14.00 uur wordt de Best Beschreven Boekenprijs uitgereikt. Ter inleiding houden de volgende personen een korte lezing over boekbeschrijvingen en heden en verleden. 
* Perkamentus Antiquarius, fervent bibliofiel die ook op zijn blog regelmatig vertelt over de boekenjacht, zijn aanwinsten en verzameling
* Ewoud Sanders, taalhistoricus en liefhebber oude boeken
* Erik Geleijns, curator oude boeken van het Museum Meermanno, over boekbeschrijvingen door de eeuwen heen
Voor de liefhebbers worden er na de prijsuitreiking afleveringen getoond van de komische Engelse serie over het antiquariaat Black Books.
 
Best Beschreven Boeken is een prijs voor een boekuitgave in de brede zin. Het kan gaan om een oud antiquarisch werk maar het kan ook gaan om een bijna hedendaagse boekuitgave. Alleen nieuwe boeken zijn uitgesloten voor deelname. Nieuwe boeken worden nu eenmaal niet met opzet voor de vergetelheid geschreven of uitgebracht.

Doe je mee? Stuur dan in! Vóór 27 oktober aanstaande maar liefst per ommegaande.
Zie onder voor nadere spelregels: www.bestbeschrevenboeken.nl
 
Best Beschreven Boeken wil de aandacht en de waardering voor het boekbeschrijven bevorderen en daarbij een stimulans zijn voor de ontwikkeling van het antiquarische boekenvak.

Namens de BOB en de jury van Best Beschreven Boek 2015,

Michel de Vries

Inzendingen sturen naar: info@bergerendevries.nl of per post naar M. de Vries, Pelsterstraat 27-29 9711KH Groningen


Spelregels voor deelname 
* Best Beschreven Boeken is een boekenprijs voor de best beschreven oudantiquarische of modernantiquarische boekuitgave. 
* De jury beslist over wat ‘best beschreven’ inhoud, aan de hand van de spelregels.
* De winnaar van Best Beschreven Boeken ontvangt 500 euro, ter beschikking gesteld door de BOB.
* De inzending mag uit hooguit 400 woorden bestaan.
* Inzenders worden gevraagd om bij de prijsuitreiking in De Hallen aanwezig te zijn.
* Van een boek moet naast een inhoudelijke beschrijving ook een fysieke omschrijving worden gegeven. 
* De inzending mag zowel op papier als digitaal aangeleverd. 
* Er kan een foto of scan worden gevraagd die kan dienen ter publicatie.
* Best Beschreven Boeken is een Nederlandstalige prijs in zoverre dat Nederlandstalige beschrijvingen veruit de voorkeur hebben.
* De jury is onpartijdig en mag zelf geen inschrijvingen doen. De jury ontvangt de inzendingen geanonimiseerd.

Voorbeelden
* De Wehkampgids Voorjaar / Zomer 1988. Een catalogus die als geen ander de aanstormende jaren ’90- ‘ik’- en consumptiemaatschappij voorafspiegelt. Met bijvoorbeeld een Atari spelcomputer, de kleding in roze en lichtblauw en ander lollystokvermaak. Een seksuele moraal die o.a. wordt gerepresenteerd in de schalks getoonde badkledij. Een Wehkampgids kortom, waar nog de volstrekte onschuld uit van de tijd van vlak voor de entree van de pc en het internet en het hedonistische Ik-tijdperk vanaf spat.
De oplage van de Wehkampgids lag in de honderdduizenden (in 2007:1,3 miljoen). Maar hoeveel Wehkampgidsen zijn er nu nog over uit dat koude voorjaar van 1988? Misschien één, deze. De rest werd bij het oud papier gegooid als ware het efemere gelegenheidsuitgaven. Maar niets is minder waar. De Wehkampgids Voorjaar / Zomer 1988 zal in de toekomst onherroepelijk steeds meer als een ware Fundgrube voor cultuurhistorici, antropologen en andere filosofen worden beschouwd. (MdV.te G.)

* Het dichtwerk De Ystroom (1671) van Joannes Antonides van der Goes, een Road-novel avant la lettre. Zo'n verhaal dat Jack Kerouac's 'On the road' tot voorbeeld kan zijn geweest. Van der Goes geeft een beschrijving van een en tocht langs het IJ. Hij reist langs de houttuin, de vismarkt, de woning van Michiel de Ruyter, het West-Indisch Huis, het Zeemagazijn, de Scheepstimmerwerf, en zo verder. Je bent erbij, je vergeet het hier en nu.(K.P. te G.)

* Het herontdekte vadergedicht Im Memoriam Patris van Willem Hijmans. Frits Abrahams stuitte er op en schreef er onlangs een fraai stukje over in NRC (Gedichten alleen dingen niet mee in Best Beschreven Boeken. Dichtbundels kunnen dat wel.)